รถเช่าเชียงใหม่
Toyota Camry
ประเภท : รถเครื่องยนต์ 1,600cc-2,000cc
รายละเอียด
1 กระเป๋าเดินทางขนาดใหญ่, 2 กระเป๋าเดินทางขนาดเล็ก
2800 บาท / วันเงื่อนไขการเช่ารถ

เอกสารสำหรับบุคคลทั่วไปในการใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่า / ผู้ขับขี่ 1 ฉบับ
2. สำเนาใบอนุญาตขับรถของผู้เช่า / ผู้ขับขี่ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าร่วม 1 ฉบับ
4. เงินมัดจำ 3,000 – 10,000 บาทต่อคัน
***หมายเหตุ เงินมัดจำทางเราจะคืนให้ท่านหลังจากที่ได้ส่งคืนรถเรียบร้อยแล้ว***


เอกสารสำหรับนิติบุคคลในการใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ (ไม่เก็บเงินมัดจำ)
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนในนามบริษัท
2. สำเนาใบอนุญาตขับรถของผู้ที่ใช้รถรั้ง


ประเภทรถเช่า

-รถ ECO CAR
-รถเครื่องยนต์ 1,500cc
-รถเครื่องยนต์ 1,600cc-2,000cc
-รถอเนกประสงค์ 7 ที่นั่ง (SUV)
-รถตู้ พร้อมคนขับ
-รถกระบะ 4 ประตู
ยี่ห้อรถเช่า

-Toyota
-Honda
-Chevrolet
-Mitsubishi
-Nissan
-Mazda
-Suzuki
Smile Carrent
211/19 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร : 094-635-9405
LINE ID : 0946359405
E-mail : smilecarrent95@gmail.com

Copyright 2017 SmileCarrent.com, All right Reserved. Design by chiangmaizone.com