เงื่อนไขการเช่ารถ

เอกสารสำหรับบุคคลทั่วไปในการใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่
1. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่า / ผู้ขับขี่ 1 ฉบับ
2. สำเนาใบอนุญาตขับรถของผู้เช่า / ผู้ขับขี่ 1 ฉบับ
3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้เช่าร่วม 1 ฉบับ
4. เงินมัดจำ 3,000 – 10,000 บาทต่อคัน
***หมายเหตุ เงินมัดจำทางเราจะคืนให้ท่านหลังจากที่ได้ส่งคืนรถเรียบร้อยแล้ว***


เอกสารสำหรับนิติบุคคลในการใช้บริการเช่ารถเชียงใหม่ (ไม่เก็บเงินมัดจำ)
1. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนในนามบริษัท
2. สำเนาใบอนุญาตขับรถของผู้ที่ใช้รถรั้ง


Smile Carrent
211/19 ถ.ช้างคลาน ต.ช้างคลาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร : 094-635-9405
LINE ID : 0946359405
E-mail : smilecarrent95@gmail.com

Copyright 2017 SmileCarrent.com, All right Reserved. Design by chiangmaizone.com